Monday, January 24, 2022
  • time : 15:54:18
  • Date : Tue Jan 04, 2022
  • item visited : 17
  • news code : 6580
روابط عمومی شهرداری رامسر/🌷رامسر معطر به بوی خوش شهدای خوشنام

رامسر میزبان شهدای خوشنام بود و عطر آنان شهر را معطر نمود.

🔻 به گزارش روابط عمومی شهرداری رامسر

🔖همزمان با مراسم تشییع ۴ شهید گمنام دفاع مقدس،شهردار و اعضای شورای اسلامی و پرسنل شهرداری رامسر هم نوا با مردم شهید پرور رامسر از شهدای گلگون کفن با اهدای گل استقبال کردند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0