Saturday, May 28, 2022
  • time : 14:32:35
  • Date : Sun May 08, 2022
  • item visited : 33
  • news code : 6604
روابط عمومی شهرداری رامسر/تقدیر وزیر كشور دكتر احمد وحیدی از دكتر علی امینی شاد شهردار رامسر 🛑وزیر كشور به پاس اقدامات شایسته این مدیران در حوزه های مختلف با اهدای لوح از مدیران سخت كوش و جهادی تقدیر كرد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0