Thursday, June 30, 2022
  • time : 10:43:27
  • Date : Thu Jun 23, 2022
  • item visited : 39
  • news code : 6625
روابط عمومی شهرداری رامسر/ شهرداری رامسر موفق به كسب نشان وجدان محیط زیست شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری رامسر:

با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی در واحدهای تولیدی و خدماتی، با انعقاد قرارداد همکاری فیمابین صندوق مشترک استان ها و انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان، ضرورت رعایت ضوابط و مسائل زیست محیطی،اولین جشنواره ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم در اتاق بازرگانی برگزار گردید.

این جشنواره به منظور تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های زیست برگزار شد.


شایان ذکر است در این جشنواره از  مصطفی گلجاری مقدم معاونت، مهران حلاجیان مدیر پسماند، مهدی حسنی مدیر خدمات شهر، محمود زرگریان کارشناس پسماند و خانم فاطمه خداپرست سرپرست روابط عمومی  به پاس همراهی و ارسال گزارشات و اقدامات زیست محیطی شهرداری رامسر تجلیل بعمل آمد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0