Thursday, December 1, 2022
  • time : 12:1:38
  • Date : Sat Nov 19, 2022
  • item visited : 21
  • news code : 6681
روابط عمومی شهرداری رامسر/اتمام رنگ آمیزی دیوار مهدكودك شادزی

با شروع سال تحصیلی جدید ، واحد شهر دوستدار کودک با همکاری واحد عمران شهرداری نسبت به نقاشی و رنگ آمیزی دیوار مدارس و مهدکودک های شهر با پاکسازی و حذف زوائد بصری از دیواره‏ها،جداره‎ها و با استفاده از طرح ها و رنگ های شاد و جدید جهت ایجاد نشاط در روحیه دانش آموزان و همچنین زیباسازی منظر شهری اقدام نمودند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0