Monday, January 30, 2023
  • time : 15:1:49
  • Date : Wed Jan 25, 2023
  • item visited : 9
  • news code : 6719
روابط عمومی شهرداری رامسر/ تلاش ها جهت انجام كار ماندگاری ادامه دارد...

از ماه ها قبل همکاران پر تلاش فضای سبز شهرداری با حفاری مسیر قدیمی آب که در گذشته سرمنشا اصلی آبیاری فضای سبز باغ و بلوار بوده، اقدام به احیای مسیر آب نمودند تا گردشگران و شهروندان از فضای روح نواز بلوار بهره مند شوند.

در همین راستا لوله گذاری و انتقال آب از سرچشمه اصلی به  باغ و بلوار  معلم در دست اجرا می باشد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0