شهرداران شهر  رامسر ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی )

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تاریخ شروع

خاتمه خدمت

آقای عقیل عباس مفرد ( شهید )

لیسانس

6/3/58

31/1/60

آقای خلیل صالحی

لیسانس

20/3/60

6/11/60

آقای فریدون رستم میری

فوق دیپلم

7/11/60

5/2/62

آقای علی اصغر انصاری زاده

دیپلم

6/2/62

22/2/65

آقای رحمان انصاری

دیپلم

10/6/65

30/10/68

آقای محسن رضایی آهن

لیسانس

1/11/68

24/12/69

آقای مرتضی حاتمی

دیپلم

23/12/69

27/5/70

آقای حمید یعقوب نژاد

فوق دیپلم

28/5/70

16/4/72

آقای سید اسماعیل افتخاری

لیسانس

17/4/72

17/2/73

آقای مهدی شریف زاده

لیسانس

17/2/73

1/11/73

آقای سید محمد مولایی

دیپلم

1/11/73

24/6/75

آقای امیر اسکندری

لیسانس

25/6/75

25/6/77

آقای سیروس رضاخانی ( سرپرست)

دیپلم جانبازی

25/6/77

25/7/77

آقای ناصر حاج محمدی

لیسانس

26/7/77

9/5/78

آقای سید محمد مولایی ( سرپرست)

دیپلم

10/5/78

13/7/78

آقای مهرداد لاهوتی

فوق دیپلم

14/7/78

1/2/79

آقای قدرت شاهمنصوریان ( سرپرست)

دیپلم

1/2/79

14/3/79

آقای محمد علی میرزایی

لیسانس

15/3/79

3/2/86

آقای مظاهر باقرسلیمی ( سر پرست )

لیسانس

4/2/86

14/5/86

آقای  محسن قربانی

لیسانس

15/5/86

12/6/87

خانم سپیده رحیم مشائی ( سرپرست )

لیسانس

16/6/87

1/9/87

آقای  محسن مرادی

لیسانس

2/9/87

3/2/90

آقای قدرت اله شاهمنصوریان ( سر پرست )

 

فوق دیپلم

3/2/90

24/9/90

آقای نصرت اله کوزه گر

لیسانس

24/9/90

96/6/25

آقای شاهمنصوریان(سرپرست)

فوق دیپلم

96/6/26

96/8/13

آقای مظاهر باقر سلیمی

فوق لیسانس

96/8/14

97/7/21

آقای قدرت اله شاهمنصوریان ( سر پرست )

 

فوق دیپلم

97/7/22

97/11/24

آقای رضا کحالی

لیسانس

97/11/25

99/1/19

آقای مصطفی گلجاری مقدم( سر پرست )

فوق لیسانس

99/1/19

99/2/7

آقای احمد خوش قلب

فوق لیسانس

99/2/7

1400/5/14

آقای مصطفی گلجاری مقدم ( سر پرست )

فوق لیسانس

1400/5/15

1400/8/18

آقای دکترعلی  امینی شاد

دکتری

1400/8/18

ادامه دارد

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0