برنامه چشم انداز رامسر

 

مقدمه

 

برای جامعه نامشخص آینده یک اصل مشخص وجود دارد و آن تغییر و دگرگونی مستمر آن است .

لذا جامعه را نمی توان به سان یک « برکه آب راکد : تصور کرد ، بکه جامعه به سان یک « رود » خروشان است که « دوبار » نمی توان در آن « گام » گذاشت . جامعه شهری مشابه ارگانیسم زنده است که دائم د رحال تغییر و تحول می باشد و همواره نیازمند مراقبت ، کنترل و نظارت دقیق است .

برنامه ریزی و آینده نگری ، امروز ابزاری است در دست دولت و دولتمردان و همچنین صاحبان صنعت و سرمایه . بنابراین توسعه شهری رامسر نیز نیاز به طرح و برنامه دارد و آن هم از نوع برنامه های « جهشی » زیرا رامسر شهری است با ویژگی های بالقوه توسعه .

امید است با اجرای این برنامه و با تلاش جدی به منظور نیل به اهداف مورد نظر گامی برای رشد و اعتلای جایگاه شهری رامسر زیبا در سلسله مراتب شهرهای مهم کشور برداریم .

 

          هم اندیشی و اقتدار شورای شهر

 

مشارکت و همراهی مردمی

 

ابتکار و نوآوری شهرداریها

 

ارتقاء مدیریت شهری

             

   

راهبرد شهرداری رامسر

 

ر        رشد و توسعه شهری

ا           افزایش رضایت مندی شهروندان

ه          همکاری ها و تعاملات بخشی و بین بخشی

ب        برنامه ریزی در توسعه منابع انسانی

ر          راهیابی به منابع دانش فنی و تخصص روز

د          دسترسی به امکانات و خدمات

ر          رشد و ارتقاء کیفیت خدمات

ا           ارتقاء جایگاه استانی

م          مدیریت توزیع عادلانه خدمات

س         سیاست گذاری لازم در افزایش توان درآمدی و ایجاد کانال های دسترسی به بازارهای پول

ر          رهیافت برنامه های زیست محیطی 

 

اولویت ها :

 

              1-  ساماندهی نظام مدیریت پسماندهای شهری

        2 - ساماندهی سیمای شهری

              3-  مکانیزاسیون شهرداری

               4- اصلاح ساختار مالی شهرداری

سازمانهایتخصصی

              5- ساماندهی بافتهای فرسوده

 

نواحیومناطق

              6- توسعه سیستم مدیریت شهری

 

               7- حفظ و حراست از محیط زیست

 

تهدیدات

 

1 . فقدان استراتژی و برنامه

 

1-1        شهر خوابگاهی است؟

2-1        شهر گردشگری و توریستی است؟

3-1        شهر صنعتی است؟

4-1        شهر کشاورزی است؟

5-1        دانشگاهی است؟

« تنظیم رویکرد برنامه های توسعه شهری بر مبنای عملکرد واقعی شهر ضرورتی است

انکار ناپذیر»

2 . فقدان امکانات  و زیرساختها و مزیتهای شهری

1-2   مدیریت ترافیک

2-2   خدمات عمومی و عام المنفعه

3-2   مراکز خدماتی بزرگ و مجتمعی

4-2   مراکز تفریحی و فرهنگی

3. کمبود شدید مالی

4. فقدان منابع درآمدی مستمر و پایدار

 

1-4- رویکرد مالی

سبد درآمدی شهرداری در شرایط فعلی

 

3%     بهای خدمات

25%    نقل و انتقالات دولتی

65%   ساخت و ساز ( ناپایدار )

7%     سایر

 

بهینه سازی وضعیت سبد درآمدی

 

·         بهینه سازی منابع

 

-        چگونه منابع را به دست آوریم ؟

-        چگونه بر هزینه ها مدیریت کنیم ؟

-        چگونه بر دارائی ها و اموال مدیریت کنیم ؟

 

اتخاذ سیستمها و روش های متناسب با شرایط و دارائیها

 

مثال سبد بهینه شده درآمد ( تورنتو )

مالیات های محلی    45%

بهای خدمات                    25%

نقل و انتقالات دولتی         20%

سایر                               10%

رامسـر

 

شهری با بهترین پتانسیل های گردشگری، اعتبار و هویتی ملی

« رتبه اول مناطق گردشگری ایران »

 

فرصتها :

1.     هویت و سابقه و قدمت شهری

2.     فرهنگ غنی و باور عمومی

3.     نعمت های الهی (دریا ـ جنگل)

4.     راه های دسترسی

5.     فرودگاه رامسر به عنوان مهمترین عامل توسعه منطقه ای و فرا منطقه ای

6.     وجود مراکز گردشگری و اسکان در حد استانداردهای مطلوب

                                                      

چه باید کرد ؟

بهترین راه ممکن چیست؟

آسان ترین راه ممکن کدام است؟

ارزان ترین راه ممکن کدام است؟

بهترین راه جلب رضایت مردم چیست؟

 

 

 

رامسر در سال 1390

 

  شهری پاک

Clean city

  شهری ایمن

Safe city

  شهری سبز

Green city

  شهری شاد

Happy city

        

 

اهـداف

couis

 

             توسعه و ارتقاء خدمات

توسعه مشارکتهای مردمی   

            ایمن سازی شهری

توسعه منابع انسانی و ساختاری

           توسعه مدیریت کیفیت

 

                                          کاهش آلاینده های زیست محیطی

 

گام اول :

 

تدوین استراتژی

                                          و

                                                 نقشه ی راه

 

استراتژی ها

  Strategies         

    

1-                        کاهش تصدی گری

2-                        آموزش اثر بخش

3-                        مشارکت بخش خصوصی و مردمی

4-                        تخصص گرایی و دانایی محوری

5-                        تهیه مکانیزم کنترل و نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد

 

رامسر شهری پاک

 

 

1- برنامه ریزی برای جمع آوری ـ دفع ـ دفن صحیح زباله

2- اجرای قانون پسماند و آئین نامه های اجرائی

3- تقویت سازمان مرتبط برنامه ریزی برای تنظیف نیمه مکانیزه شهری

4- برنامه ریزی ساماندهی جدی سیمـای شهری و پاکسازی آلودگیهای بصری و دیداری

5- توسعه فضای سبز شهری

6- ساماندهی اثاثیه و تجهیزات شهری

 

اجرای قانون پسماند

 

توسعه بی رویه شهرها ، صنایع و مصرف بی رویه منابع و تغییر الگوهای مصرف سبب به وجود آوردن بحران های عظیم زیست محیطی گردیده و سلامت و شادابی انسان ها بخصوص شهرنشینان را تهدید می کند . بدون شک تولید پسماندها مبحثی اجتناب ناپذیر است و تولید بی رویه آن باعث گردیده که این موضوع در رأس مشکلات متعدد شهری قرار گیرد . در اردیبهشت ماه 1383 قاون پسماند مشتمل بر 39 ماده به تصویب شورای اسلامی رسیده که پس از تصویب و تدوین آئین نامه اجرایی آن به عنوان اصلاحیه تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 مشتمل بر 39 ماده در مورخ 16/12/83 به تصویب هیئت رسیده است . شهرداری رامسر در برنامه های خود در نظر دارد در راستای اجرای دقیق و نیل به اهداف عالیه قانون و آئین نامه اجرایی مذکور گام های ارزنده ای را بر دارد تا برای شهروندان محترم شهری سالم و پاک به ارمغان بیاورد در این راستا اقدامات زیر پایه به عمل آید .

·        ساماندهی سیستم جمع آوری پسماندهای شهری

·        جهت گیری به طرف مکانیزاسیون جمع آوری و حمل

·        جهت گیری به طرف پردازش و بازیافت پسماندهای شهری

·        مکانیزاسیون تنظیف شهری

·        ایجاد ایستگاه های پردازش موقت شهری

·        تفکیک از مبدأ و برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگ سازی

·        شناسایی و برنامه ریزی جهت مشاغل پرزباله

·        تأمین هزینه های اجرایی درآمد زایی بخش پسماند

·        نیل به اهداف زیست محیطی

·        اجرای کاری شیوه نامه ها و دستورالعمل های قانون مدیریت پسماند

·        سایر موارد

 

برنامه ریزی ساماندهی جدی سیمای شهری

تحقیق ، طراحی و پیشنهاد آئین نامه تبلیغات شهری بمنظور برقراری هماهنگی بین تبلیغات شهری و ساماندهی سیمای شهری .

حذف موانع و تابلوهای مزاحم جهت پیشگیری از تخریب چهره شهر و ساماندهی لبه هاو جداره های شهری .

مکان یابی بازار محله ای و ساماندهی بازار محله ای وضعیت کنونی بمنظور تقویت پایگاه اقتصادی .

ساماندهی مشاغل شهری با مشارکت نهادها و بخش های ذیربط .

استفاده از رنگ و نور در مراکز و فضاهای شهری جهت زیبا سازی .

استفاده از تابلوها و علایم بعنوان نمادهای شهری و نظام آدرسینگ و راهنمای شهری .

حدف المانهای اضافی و چشم آزار از عرصه های شهری .

ایجاد فضاهای شهری با عملکرد اجتماعی و اقتصادی و یا تقویت فضاهای موجود .

فرهنگ سازی و تقویت هنجارهای اجتماعی زندگی شهری .

تبدیل شهرنشینان به شهروندان بمنظور افزایش حسن تعلق خاطر و مسئولیت پذیری در مداخله برای اداره امور شهری .

تلاش برای کاهش فاصله شمال جنوب شرق غرب

 

برنامه های حوزه شهر سازی

·       اتوماسیون اولیه حوزه ساختمانی و شهرسازی

·       تدوین آئین نامه های موضوعی و موضعی برای اصلاح ساختار و سرعت عمل در امور مراجعین

·       کاهش زمانبندی و مراحل اداری

·       اجرای برنامه های تشویقی برای ساماندهی سیمای معماری شهر

·       تعامل با نهادهای تخصصی

·       بررسی و اولویت بندی توسعه شهری باتوجه به پتانسیل های موجود

·       پیگیری اجرای شبکه های جدید

·       نظام مندی ارایه خدمات و توافقات شهرداری

·       تقویت عملکرد چند مرکزی در شهر بمنظور توسعه موزون همه بخش های شهری

·       توزیع و پخشایش منطقی خدمات در نقاط مختلف شهر

·       کنترل توسعه شهر با استفاده از ابزارهای موجود

·       برنامه ریزی جهت افزایش حوزه نفوذ شهری

·       کوتاه سازی فرایندها

·       حذف فرایندهای اضافی

·       شناسایی و رفع اتلاف ها

 

رامسـر شهری ایمن

 

              1-  برنامه ریزی برای ایمن سازی ساختمان ها و اماکن عمومی

        2- برنامه ریزی برای تقویت و تجهیز کامل بخش خدمات ایمنی و آتش نشانی

              3-  برنامه ریزی برای اصلاح ساختار موجود

               4- ایمن سازی نقاط پرتردد شهری

         ـ  پیاده روها

         ـ  معابر

         ـ   بوستان ها

             5-  برنامه ریزی برای آسایش و امنیت خاطر شهروندان

             6-  برنامه ریزی برای اصلاح ساختار ترافیکی شهر و جذب امکانات بیشتر

             7-  برنامه ریزی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری

 

برنامه ریزی برای ایمن سازی ساختمان ها و اماکن عمومی

اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها

از مهمترین فعالیت هایی است که دامنه بسیار گسترده ای از فعالیت های شهرداری را شامل می شود و دوایر مختلف به سرعت درگیر اجرای این قانون خواهند شد .

علاوه بر آن در راستای همکاری با نهادهای تخصصی مثل نظام مهندسی می توان برنامه هایی برای کنترل و نظارت دقیق تر ایمن سازی ساخت و ساز اعمال نمود .

استفاده از ساز و کارهای قانونی و مداخله بخش خصوصی .

 

برنامه ریزی برای تقویت و تجهیز کامل بخش خدمات ایمنی و آتش نشانی

 

در این بخش که مهمترین بخش های خدماتی شهرداری به شمار می رود فضا و حوزه فعالیتی شهرداری بسیار گسترده و تأثیر گذار است .

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی با عملکرد خدماتی و ایمنی بسیار مورد اعتماد مردم می باشد و یکی از راه های افزایش اعتماد مردم به شهرداری از طریق حمایت و ارتقاء خدمات ایمنی آتش نشانی مقدور است .

-        افزایش ایستگاه ها

-        تجهیز ایستگاه ها

-        استفاده از ابزار جدیدتر

-        استفاده از موتور سیکلت جهت ارایه خدمات ضروری تر

-        ارایه خدمات آموزش بصورت گسترده

-        تدوین آئین نامه های جامع ایمنی

-        ارایه برنامه هایی برای کاهش نظرات در مشاغل پر خطر

-        نظارت جدی تر به مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی

-        ارایه خدمات به بخش های خصوصی با هدف درآمدزایی و گسترش خدمات اصلاح ساختار داخلی

-        توسعه خدمات در بخش کسبه و بازار

-        افزایش توانمندی شهروندان برای کاهش خطرات

-        صرفه جویی در هزینه های جاری

از جمله برنامه هایی است که در حوزه مربوطه قابل اجرا است .

 

برنامه ریزی برای اصلاح ساختار موجود

ساختار سازمانی شهرداری و چارت سازمانی مصوب فعلی کارآیی لازم را ندارد زیرا با توجه به نیازها و انتظارات حاکم بر سازمان و انطباق با خواسته ها و نیازمندی های حال و آینده خدمت گیران دچار تغیر گشته است و این اصلاح ساختار از دید سازمان مفید و لازم ارزیابی می گردد .

اصلاح چارت سازمانی موجود و تصویب آن با هماهنگی استانداری اولین قدم در زمینه اصلاح ساختار موجود می باشد .

مکانیزاسیون سیستم اداری دومین قدم در راستای ساختار موجود است آموزش نیروهای موجودی و هماهنگی آنان با سیستم پیشنهادی تفویض اختیار و افزایش توان پاسخگویی

شفاف سازی عملیات گردش جریان امور

کاهش فواصل زمانی انجام کار مراجعین

حذف بروکراسی زاید اداری

تفکیک وظایف حوزه ها

توانمندسازی واحدها از طریق اختیارات لازم .

تقسیم کار صحیح

از جمله عوامل ضروری و کوتاه مدت به شمار می روند.

 

ایمن سازی نقاط پرتردد شهری

 

پیاده روها معابر بوستان ها

1.      طراحی جهت شناخت و شیب بندی به منظور ساماندهی و هدایت آب های سطحی شهر

2.      ایجاد شیوه نامه مبلمان شهری و سازه های مرتبط با معبر شهری پیاده روها ، کانیوها و جداول شهری

3.      بازسازی و مرمت و اصلاح تابلوهای معرف شهری

4.      ایجاد پارک های تفریحی و ورزشی محله ای به منظور دسترسی آسانتر شهروندان از امکانات ورزشی و تفریحی در محله های مختلف

5.      حذف نقاط پر خطر و تنش زای بصری

 

برنامه ریزی برای آسایش و امنیت خاطر شهروندان

 

-        تقسیم شهر به ناحیه های کوچکتر به جهت امکان کنترل و سرویس دهی بهتر به شهروندان در این راستا شناسایی بخش های کم برخوردار ، برخوردار مورد نظر می‌باشد .

-        استفاده از پتانسیل انسانی شهروندان NGO در راستای اطلاع رسانی دقیق مشکلات و معضلات نواحی به مدیران

-        برگزاری جلسات ارتباطی و آموزشی با شهروندان و درخواست مشارکت آنان در حفظ و نگهداری شهر

-        فرهنگ در میان صاحب نظران همواره بعنوان بزرگترین پیش نیاز نیل به توسعه همه جانبه مطرح بوده است . عدم وجود فرهنگ قوی کار در کشور موجب گردیده که کم کاری در میان مردم نوعی عادت تبدیل شود و افراد بسیاری از مشاغل به پیشه خود بها ندهند و اصول مسلم آن را رعایت نکنند . لذا فرهنگ کار در کشور ما برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب نیست و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استارتژیک نیروی انسانی مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده در این راستا آموزش نیروهای شاغل در بخش های خدماتی و آشنایی آنان با فرهنگ کار با ایجاد کلاس های آموزشی همگام با افزایش حمایت های بهداشتی ، اجتماعی ، رفاهی سبب مشارکت هر چه بیشتر آنان در اجرای پروژه های خدماتی شهری می گردد .

-        ایجاد مجتمع های فرهنگی به منظور افزایش سرانه فرهنگی مردم .

-        ایجاد فستیوال های ورزشی ، تفریحی در ماه های مسافر خیز و غیر مسافر خیز برای شهروندان

-        انعقاد پیمان خواهرخواندگی با شهرهای دیگر ایران و جهان ، هدف خواهرخواندگی ایجاد رابطه دوستانه و هدفمندی است که به منظور تبادل اصلاحات و تجربیات و توسعه مناسبات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و شهری ، فنی و سیاسی بین یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی یا داخلی برقرار می شود . این توافقنامه بین شهرهایی امضاء می شود که نوعی وجه تشابه و همسانی از قبیل ویژگی های باستان شناختی ، تاریخی ، فرهنگی و نمادهای مشترک داشته باشد و این رابطه سبب استفاده طرفین از ظرفیت های یکدیگر برای پیشبرد اهداف خاص علمی ، فرهنگی ، فنی ، گردشگری و نظایر آن است به دور از مسائل سیاسی گونه های متعددی از مبادلات کم هزینه در این بخش وجود دارد از جمله آن تبادل گزارش های شهری ، تبادل کارهای هنری کودکان ، تبادل دوره ای مقالات روزنامه ها در مورد جامعه شهری ، تکنولوژی زیست محیطی ، فستیوال های سنتی از جمله فستیوال آشپزان محلی و تبادل آنها می توان اشاره نمود .

-        اجرای برنامه های آموزشی شهروندی

-        استفاده از امکانات شهرداری به منظور ایجاد فضاهای مناسب آموزش در خصوص آموزش صنایع دستی زیبا و بی نظیر شهرستان در راستای سبط و گسترش فرهنگ بومی و ایجاد شاتغل زائی و در کنار آن ایجاد نمایشگاه های دائمی معرفی و فروش صنایع دستی و همچنین ایجادنمایشگاه الکترونیکی صنایع دستی به منظور معرفی بازارهای جهانی .

 

برنامه ریزی برای اصلاح ساختار ترافیکی شهر و جذب امکانات بیشتر

 

در سال های اخیر و با رشد بی رویه حضور خودروهای سواری در سطح شهر و افزایش روزافزون سفرهای درون شهری و برون شهری مشکلات جدیدی را پیش روی ما قرار داده و منجر به تنزل کیفیت زندگی شهروندان گردیده در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی شهر و حضور بی نظیر گردشگران در فصل هایی از سال مشکلات ما دو چندان گشته از سوی دیگر حفظ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و ارتقاء شاخص های زیست محیطی در سطح شهر که در رأس امور قرار دارد اجرای کار را برای مدیران سخت تر نموده است .

اولین گام در آغاز هر عملیات اجرایی مطالعات میدانی و اثر سنجی و مشخص نمودن ضرورت اجرای این عملیات است . شهرداری رامسر در راستای دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود نیاز به طراحی و اصلاح هندسی میادین و اصلاح ارتباط میان شوارع و خیابان های شهری دارد تا در این راستا گردشگر با حضور در شهر تفاوت جاده بین شهری و خیابان های شهری را احساس نماید .

در مرحله دوم پس از اصلاح میادین اصلاح سواره رو مانند اضافه کردن خطوط ویژه گردشی ، خطوط افزایش و کاهش شتاب ، باز کردن میانه وسط خیابان و نصب تجهیزات کنترل ترافیک نظیر چراغ راهنما در دست اقدام خواهد بود تا با روان نمودن ترافیک شهری شهروند و گردشگر احساس امنیت و آرامش بیشتر نماید و حضور طولانی تر را برای خود در نظر گیرد .

در شهر رامسر می توان در زمان اوج ترافیک و حضور گردشگر از ارتباطات محله ای استفاده نمود و بار ترافیکی را به سمت محله ها گسیل داشت شناخت و طراحی مسیرهای ارتباطی درون محله ای در این راستا کمک شایانی خواهد بود .

تقویت سازمان حمل و نقل بعنوان یک سازمان مستقل

افزایش طرح پارکبان بعنوان اهرم موثر در روان نمودن بار ترافیکی

احداث پارکینگ محله ای و درون شهری

به جهت وجود فرودگاه و حضور گردشگران بدون وسائط نقلیه احداث موسسه های اجاره اتومبیل ضروری به نظر می رسد .

احداث ایستگاه های تاکسی بی سیم به جهت وجود گردشگاه ها در خارج از شهر رامسر

افزایش ناوگان اتوبوسرانی ، تکمیل ناوگان تاکسیرانی با ماشین آلات به روز و در خور گردشگر رامسری

اجرای طرح های ترافیکی

نصب علائم راهنمایی و رانندگی به شکل استاندار د

از جمله مواردی است که می توان نام برد .

 

برنامه ریزی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری

 

تجارب شهرهای بزرگ و مراکز استان ها و برخی از شهرهای استان نشان می دهد که اجرای برنامه های ساماندهی بافت های فرسوده از حساسیت و پیچیدگی های خاص برخوردار است و لذا شهرداری ها عموماَ با دقت کافی و مطالعه همه جانبه وارد حوزه ساماندهی بافت های فرسوده می شوند به نظر می رسد با بررسی و شناخت حاصله نسبت به شهر رامسر و شرایط خاصی که حاکم می باشد روش های ذیل سهل اولصول تر می باشند .

 

1-   انجام برنامه از طریق مشارکت بخش خصوصی .

2-   مداخله شهرداری از طریق اعطاء تشویقات و ابزارهای انگیزشی بدین جهت ضروری ترین برنامه انتخاب مشاور ذیصلاح با عملکرد مناسب و تجارب مروبط به ساماندهی بافت های فرسوده به شمار می رود که پس از آن بستر نرم افزاری لازم برای تسهیل در راه جلب مشارکت بخش خصوصی را پیش بینی نماید .

 

بدیهی است روش دوم نیز در لبه های دوم و سوم پلاک های مورد نظر می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد .

 

راه های دستیابی به اهداف

 

1.      جلب مشارکت بخش خصوصی

2.      توانمند سازی سیستم مدیریت شهری

3.      اصلاح ساختار شهری

4.      کمک های استانی و ملی

5.      تأمین درآمدهای پایدار محلی

6.      مشارکت مردم

 

پیش زمینه ها

 

-        تدوین برنامه استراتژیک با قابلیت ارتباط با سایر برنامه های استانی و محلی مرتبط با شهر رامسر

-        بررسی و تحلیل مصوبات طرح های جامع و تفصیلی رامسر در زمینه اهداف کلی و سیاست های اجرایی و ارایه راهکارهای اصلاحی

-        تعیین ارزش های شهرداری با توجه به برنامه های استانی ، دیدگاه های مردم ، صاحب نظران امور شهری ، شهرداری و شورا

-        شناسایی و بررسی عوامل محلی موثر بر توسعه شهر ( نقاط ضعف و قوت )

-        شناسایی و بررسی عوامل خارجی موثر بر توسعه شهر ( تهدیدها و فرصت ها )

-        ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر

-        شناسایی مشکلات کلیدی

  برنامه های مدیریت شهری زمانی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد

 و ماندگار خواهد شد که :

 

1. تولید و ارائه هرگونه خدمات با مشارکت مردم و دراختیار مردم باشد.

2. مبنای برنامه ها و اهداف مـدیریت شهری دانش مـحور و مردم مدار باشد.

فرصتهای مغتنم

فرصت اول

کنوانسیون تالاب ها

 

کنوانسیون بین المللی تالاب ها در 13 بهمن 1349 با هدف بررسی تالاب ها و تصمیم گیری برای حفاظت آنها در رامسر تشکیل گردید و کنوانسیون هم به نام رامسر نامگذاری شد . همه تالاب هایی که در دنیا به ثبت می رسد به نام Ramsar site  ( رامسر سایت ) نامیده می شوند . دفتر کنوانسیون بین المللی تالاب ها در سوییس است و این دفتر تشکیلاتی چون کمیته رامسر ، صندوق کمک های رامسر ، انتشارات رامسر ، هیأت مشورتی رامسر ، شبکه جهان گستر رامسر و خبرنامه رامسر می‌باشد .

بر اساس عرف معمول دفتر و مرکز هر کنوانسیون باید دایر و فعال باشد . اما در مورد کنوانسیون بین المللی تالاب ها اینگونه نیست .

از سوی دیگر ، برابر مصوبات کنوانسیون  در والنسیای اسپانیا مکان استقرار مرکز آموزش بین المللی تالاب های قاره آسیا باید در رامسر باشد که تا این تاریخ « ساختن » مکان مناسب اقدامی صورت نگرفته است . چند اتاق یکی از ارگان ها را به عنوان « مرکز آموزش بین المللی تالاب ها در آسیا » در اختیار گرفتند که آن هم عملاً تعطیل است . و در اثر فعال نبودن مرکز آموزش بین المللی تالاب ها ، کشور ژاپن پیشنهاد داده که این مرکز به کشور ژاپن منتقل گردد . این مقال یکی از بهترین فرصت های موجود برای رشد و تعالی شهرستان در حوزه های ملی و فرا ملی می باشد .  

 

فرصت دوم

زیبایی طبیعی و نعمات الهی

 

سرمایه اصلی و تمام نشدنی رامسر ، زیبایی طبیعی آن است ، هماهنگی دریا ، جلگه ، جنگل ، کوه تابلوی زیبایی از طبیعت به وجود آورده است .

زیبایی طبیعی و زیبایی انسان ساز رامسر ثروتی است که تمام نشدنی است . ثروتی که برای رامسر و رامسری « نان آور » است و خواهد بود . برنامه های ارائه شده به منظور حفظ و نگهداری مواهب موجود و توسعه هر چه بیشتر است .

 

فرصت سوم

ثبت جهانی رامسر

از جمله شرایط ثبت جهانی یک اثر « طبیعی » یا « مصنوعی » انسان ساخت این است که دارای یک ویژگی منحصر به فرد در نوع خود در جهان باشد مانند :

برابر نظر کارشناسان مجموعه تاریخی شهر رامسر ( هتل ، باغات ، بلوار معلم ) دارای عناصر معماری ( انسان ساخت ) منحصر به فرد می باشد و همچنین هماهنگی منظر طبیعی ( دریا ، جلگه ، کوه ، نگل ) بی نظیر است .

روشن است چنانچه رامسر به ثبت جهانی برسد از ضوابط و امتیازات خاصی برخوردار خواهد بود که بر وزن فرهنگی شهر می افزایند که تحقق این امر یکی دیگر از فرصت‌های گرانقدر رامسر می باشد .

  

براین اساس شهرداری رامسر درطول برنامه چشم انداز باید :

دارای فضای سبز مناسب ایجادی

میادین خرید مناسب منطقه ای

ایستگاههای آتش نشانی مناسب

تجهیزات حمل و نقل مناسب و ارزان قیمت

ترمینال مسافربری مناسب

تجهیزات و تأسیسات شهری مناسب

فرهنگسراهای مناسب

و

باشد .

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0