معرفی شهردار

 

 

 

علی امینی شاد

سوابق تحصیلی:

· کارشناس عمران

· کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

· کارشناسی ارشد رشته شهرسازی

· دکتری تخصصی مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 

سوابق شغلی و خدمتی :

· رِئیس شورای اسلامی شهر رامسر  سال 1390

· شهردار شهمیرزاد  سال 1391-1392

· شهردار رامسراز   سال  1400 و هم اکنون

 

 

فعالیت های اجرایی:

· رئیس کارگاه سد سازی سد های میجران رامسر،گلورد نکا،جگین بندر عباس

· رئیس نظام مهندسی ساختمان رامسر و نوشهر

· رئیس کمسیون مجریان استان مازندران

· مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

 

 

سوابق علمی:

· مؤلف کتاب حکمرانی خوب در شهرداریها

· مؤلف کتاب استاندارد سازی شاخصهای حکمرانی در شهرداریها

· مترجم کتاب مدیریت استراتژیک مینتزبرگ

· مدرس دانشگاههای غرب استان مازندران(مدیریتی،عمران،معماری و شهرسازی)

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0