تاریخچه شهرداری رامسر

شهرداری رامسر در سال ۱۳۳۱ تأسيس شد . در اين رهگذر شهردارانی كه از سال ۱۳۵۷ بعد از پيروزی انقلاب اسلامی متصدی شهرداری بوده اند بالغ بر ۱۶ تن بوده و مساحت ساختمان اداری ۶۰۰ مترمربع می باشد كه خود شهرداری مالك آن بوده و در مسير خيابان مطهری روبروی محله لپاسر كه يكی از محله های قديمی است بنا شده است . از نقطه نظر موقعيت مكانی تقريباً در مركز شهر واقع شده است  و به موجب تصويب نامه هيئت وزيران در شهريور سال ۱۳۱۴ ش ، نام سخت سر به رامسر تغيير نام پيدا كرد . عمليات ساختمانی و احداث بنا ها و خيابانها در سال ۱۳۱۰ آغاز شد .

معرفی شهرداری

شهرداريها سازمانهای عمومی غير دولتی هستند كه در گذشته های دور به نام بلديه تأسيس گرديد و شروع به فعاليت كرد كه تحت نظارت شورای اسلامی شهر ها سرپرستی و اداره می شوند .

شهرداريها دارای وظايف قانونی خاص اند آخرين قانونی كه در آن راجع به جايگاه قانونی شهرداريها مطالبی ذكر شد قانون فهرست نهادهای عمومی غير دولتی مصوب سال ۱۳۷۳ است

درآمدهای شهرداری از طريق وصول عوارض های مختلف - صدور پروانه ساختمانی - نوسازی كه اغلب دردرآمدهای شهرداری از راه وصول عوارض و فروش خدمات تأمين می‌گردد . در واقع شهرداری بودجه عمومی دولتی ندارد .

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0