اعضای شورای اسلامی شهر رامسر دوره پنجم

اعضای شورای اسلامی شهر رامسر(دوره ششم)

 

سطح تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

رییس شورا

محسن کیهان ثانی

   

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

نائب رییس شورا

علی اکبر موحدی

 

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عضو

حسن فیلی

 

دکترای دامپزشکی- کارشناسی ارشد مدیریت

منشی

هادی حلاجیان

 

کارشناس ارشد معماری

عضو

مهدی صالحی نژاد

 

 

 

 

اعضای شورای اسلامی شهر رامسر  دوره پنجم 

 

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

دکتری دامپزشکی و کارشناس ارشد مدیریت

رئیس

هادی حلاجیان

فوق لیسانس حقوق جزا معادل دکتری حقوق عمومی 

نائب رئیس

حسن فیلی

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

منشی و سخنگو

 

محسن کیهان ثانی

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

عضو

سعید صفاتی

 کارشناس ارشد مهندسی عمران

 عضو

مجید درجانی

 

 

اعضای شوراي اسلامي  شهر رامسر دوره چهارم

 

سال سوم دوره چهارم شورا - از شهریور 94 لغایت شهریور 95

 

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی

رئیس

 

اسماعیل گوهررستمی

پایان نامه حسابداری و دفترداری دوبل

 

نائب رئیس

 

جعفر لطیف زاده

دکتری دامپزشکی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
( استراتژیک )

منشی

 

دکتر هادی حلاجیان

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی
فقه و حقوق

 

عضو

 

محمدجواد مهرافشان

مهندسی عمران - عمران

سخنگو و مسئول روابط عمومی

 

مهندس مجید درجانی

دکتری زبان و ادبیات  فارسی

عضو

 

دکتر احسان برزگر

 

 

 

 

 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0