موقعيت جغرافيايي شهرستان رامسر

مساحت

شهرستان رامسر داراي 8/729 كيلومتر مربع وسعت مي باشد كه 07/3 درصد كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است .

شهرستان داراي 2 شهر ، يك بخش ، 4 دهستان ، 143 آبادي داراي سكنه و 63 آبادي خالي از سكنه مي باشد .

 

طول و عرض جغرافيايي شهرستان رامسر

اين شهرستان بين 36 درجه و 32 دقيقه تا 36 درجه و 59 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 20 دقيقه تا 50 درجه و 47 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .

 

 طول و عرض جغرافيايي شهرها

شهر رامسر در 36 درجه و 52 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 40 دقيقه طول شرقي ، و شهر كتالم و سادات محله در 36 درجه و 52 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 44 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است .

حدود

شهرستان رامسر از جنوب با استان قزوين ، از شمال با درياي خزر ، از مشرق با شهرستان تنكابن و از مغرب با استان گيلان هم مرز مي باشد .

 

رودخانه ها

از رودخانه هاي مهم شهرستان رامسر ، صفارود است كه از ارتفاعات جواهر ده و در دامنه هاي ارتفاعات جنت رودبار سرچشمه مي گيرد ، روستاهاي اطراف رامسر را مشروب كرده و پس از عبور از شهر رامسر به درياي خزر مي ريزد .

پيشينه تاريخي

رامسر كه در دامنه جنگلي و ساحل درياي مازندران در فضايي سرسبز واقع شده از شهرهاي قديمي استان مازندران به شمار مي رود . در برخي منابع و متون تاريخي ، سابقه و پيشينه آن را حدود ده قرن ذكر كرده اند . خاندان هاي بزرگي در شهر رامسر مي زيستند كه بيشتر آنها از سادات بودند . رامسر پيش از سال 1310 هـ . ش دهي آباد به نام سخت سر بود . بعد از آن تغييرات مهمي در آن صورت گرفت و هم اكنون اين شهر تاريخي از بهترين تفرج گاههاي شمال ايران به ويژه از ديدگاه مسافران و گردشگران خارجي است . رامسر شهري مجهز و كاملا" توريستي است .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0